Tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö

Hyljewear.com -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.

Hylje Wearin asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999). Laadittu 5.3.2020. Päivitetty 1.8.2022.

Rekisterinpitäjä

Hylje Wear / Ruusumo Family Group Oy, y-tunnus 3296849-7

Rekisterin yhteyshenkilö

Mia Ruusumo
myynti@hyljewear.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä markkinointiin ja tilauksen toimittamiseen.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

Asiakkaan nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaushistoria
Yhteysloki
Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot
Henkilön itse antamat tiedot, yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet sekä mahdolliset muut julkiset lähteet, kuten sosiaalisen median kanavat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteys- ja tilaustiedot tallennetaan asiakkaan tekemän tilauksen yhteydessä tai jos hän tilaa sähköisen uutiskirjeen. Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tallennetaan vain sähköpostiosoite.

Ruusumo Family Group Oy ei luovuta keräämiään tietoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla ja ne ovat hyvien käytäntöjen mukaisesti suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien tahojen käyttäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, ja jonka asemaan tai tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa vikatilanteiden varalta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakaskyselyihin, rekisterinpitäjän mainonnan ja / tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevat tai asiakkaana olleet yksityishenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, tietonsa yhteydenottolomakkeilla jättäneet henkilöt, markkinointiluvan antaneet henkilöt tai verkkokaupan kautta tilauksen tehneet henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennetuilla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on kerätty.

  • Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua
  • Oikeus peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esimerkiksi markkinointiluvan peruutus)
  • Oikeus pyytää tietojen poistoa, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle lainvastaisesta käsittelystä

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity itse tietosuojalainsäädäntöön perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä ottamalla sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla yksilöity siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa luotettavaksi.