HYLJE-haalarihuollon sopimusehdot

1. Soveltaminen

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan HYLJE-tuotteiden paikkaukseen, vetoketjunvaihtoon, pesuun, kuivadesinfiointiin ja säilytykseen ja ne täydentävät HYLJE Wearin muita yleisiä toimitusehtoja. Mikäli nämä erityisehdot ja HYLJE Wearin yleiset toimitusehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan näitä erityisehtoja.

1.2 Paikkaus-, vetoketjunvaihto-, pesu-, kuivadesinfiointi- ja säilytyspalvelut koskevat HYLJE-tuotteita. Palvelujen kohteena oleva tuote yksilöidään palvelua ostettaessa HYLJE-verkkokaupassa.

1.3 Huolto-, pesu- ja säilytyspalvelusopimuksella tarkoitetaan seuraavaa:

Huoltosopimuksella tarkoitetaan haalarin tai muun kylmäsuojavaatteen huoltopalvelua eli haalarin paikkausta ja/tai vetoketjun vaihtoa.

Pesusopimuksella tarkoitetaan vaatteiden pesupalvelua eli vesipesua ja/tai kuivadesinfiointia (otsonointi).

Säilytyspalvelusopimuksella tarkoitetaan haalarin säilytystä HYLJE Wearin tiloissa maksimissaan kolmen kuukauden ajan.

1.4. Ellei kirjallisesti tai suullisesti ole toisin sovittu, korjaus- ja huoltopalvelut aloitetaan normaalin vasteajan puitteissa viimeistään seuraavana arkipäivänä, jolloin korjaukseen tai huoltoon toimitetut vaatteet saapuvat HYLJE Wearille. Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä siirtää huoltotehtävän tekeminen yhteisesti erikseen sovittavaan myöhempään ajankohtaan.

2. Toimittajan (HYLJE Wear) yleiset velvollisuudet

2.1 Toimittaja vastaa siitä, että huolto-, pesu- ja säilytyspalvelut tehdään sopimuksen mukaisella tavalla sovitussa aikataulussa, huolellisesti ja palvelun edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittaja vastaa myös, että palveluissa käytettävät tarvikkeet ja materiaalit täyttävät sopimuksessa ja vaatteiden huoltoa koskevissa ohjeissa olevat vaatimukset. Palvelu tehdään HYLJE Wearin määrittelemällä ja edellyttämällä tavalla.

2.2 Toimittajan on dokumentoitava huolto-, pesu- ja säilytyspalvelun yhteydessä tekemänsä toimenpiteet asianmukaisesti ja asiakkaan pyytäessä yksilöitävä tekemänsä toimenpiteet.

2.3 Toimittaja vastaa henkilöstönsä mahdollisesti aiheuttamista vahingoista kuitenkin siten, että vastuu ei koske välillisestä vahingosta aiheutuneita kustannuksia.

2.4 Toimittajan vastuu palvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen tai palvelun uudelleen tekemiseen omalla kustannuksella edellyttäen, että asiakas ilmoittaa toimittajalle virheestä ensi tilassa ja viimeistään kahden viikon kuluessa virheen ilmenemisestä.

2.5 Asiakkaan palveluihin liittyviä yhteydenottoja varten toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilönsä tai muut yhteystietonsa.

3. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

3.1 Asiakkaan on huolehdittava siitä, että huollettava, pestävä tai säilytettävä tuote saapuu HYLJE Wearille perille asianmukaisin tiedoin varustettuna. Lähetyksestä on käytävä ilmi, mitä toimenpiteitä vaatteelle tulee tehdä. Erityisesti paikkaukseen tuleva tuote on varustettava selkeällä ohjeistuksella, mitkä kohdat korjataan.

3.2 Asiakkaan tulee huolehtia, että hän noutaa palvelussa olleet tavarat sovittuun aikaan joko HYLJE Wearilta tai siitä Postin toimipisteestä, johon vaatteet on toimitettu.

4. Palvelujen sisältö ja vastuut

4.1 Huolto

Huoltopalvelu tarkoittaa HYLJE-haalareiden tai muiden HYLJE-kylmäsuojavaatteiden paikkaamista tai vetoketjun vaihtoa. Haalarit paikataan ja huolletaan HYLJE Wearin parhaaksi katsomilla, huollettavaan tuotteeseen soveltuvilla materiaaleilla ja tarvikkeilla, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin alkuperäisen tuotteen materiaaleja. Huomaathan, että paikattu haalari ei ole koskaan täysin uuden veroinen, mutta silti käyttökuntoinen.

Kun lähetät tuotteen HYLJE Wearille korjattavaksi, muista kirjoittaa lähetyksen päälle selvästi teksti HAALARIHUOLTO ja merkitä selkeästi, mitkä kohdat haalarista tulee korjata. Korjaukset voi merkitä joko haalarin mukana tulleeseen tai verkkokaupasta tulostettavaan lomakkeeseen. Tuotteesta korjataan vain ennakkoon maksetut ja merkityt kohdat.

4.2 Pesu

Pesupalvelu tarkoittaa HYLJE-haalareiden tai muiden HYLJE-kylmäsuojavaatteiden vesipesua tai kuivadesinfiointia otsonointikäsittelyssä. Pesupalvelussa käytetään hajusteettomia pesuaineita.

4.3 Säilytys

Säilytyspalvelu tarkoittaa HYLJE-haalareiden tai muiden HYLJE-kylmäsuojavaatteiden säilytystä HYLJE Wearin tiloissa 1–3 kuukauden ajan. Säilytysajan päätyttyä HYLJE Wear toimittaa vaatteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

5. Hinnat, maksut ja muutokset

5.1 HYLJE-palveluiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävillä HYLJE-verkkokaupassa (hyljewear.com). Asiakas maksaa tilaamansa palvelut verkkokauppaostoksen yhteydessä ennen palvelun aloittamista.

5.2 Palvelujen kohteena olevat tuotteet voi toimittaa HYLJE Wearille postitse (Palttankatu 11 B 4, 21100 Naantali). Asiakas vastaa tuotteiden postikuluista lähettäessään paketin HYLJE Wearille. Paluupostituksen kustannukset peritään palvelun oston yhteydessä verkkokaupan normaalien toimitushintojen mukaisesti: 3,90/lähetys tai 12,40 kotiin kannettuna.

5.3 Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

6. Voimassaolo ja irtisanominen

6.1 Palvelusopimus on voimassa palvelun ostohetkestä siihen hetkeen, kun asiakas kuittaa noutaneensa huolletut tuotteet postin toimipisteestä.

6.2 Mikäli asiakas on maksanut tiettyä ajanjaksoa koskevan säilytyspalvelumaksun etukäteen ja sopimus päättyy ennenaikaisesti muusta kuin asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakkaalla on oikeus saada palautuksena toteutumatta jäävä ajanjaksoa vastaava hyvitys etukäteen suorittamastaan maksusta.